Từ 2017 đến 2022 Tuổi Ất Dậu 2005 nên kết hôn năm nào?

 

Tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 thuộc mệnh Thủy. Vậy tuổi Ất Dậu nên kết hôn năm nào để gặp nhiều may mắn và hạnh phúc? Cùng xemngaytotxau.com.vn chọn tuổi kết hôn cho tuổi Ất Dậu 2005 qua bài viết dưới đây.

 1. Khi xem tuổi Ất Dậu kết hôn năm nào thì đẹp, cần lưu ý điều gì?

Khi chọn năm kết hôn cho tuổi Ất Dậu thì tuyệt đối cần tránh năm Kim Lâu. Người xưa đã có câu “1,3,6,8, Kim Lâu thì đừng”. Từ câu nói này chúng ta có thể luận ra được công thứ tính tuổi Kim Lâu chính là: lấy tuổi âm lịch cả người nữ chia cho 9, số dư thuộc 1, 3, 6, 8 thì tuổi đó phạm Kim Lâu.

 1. Tuổi Ất Dậu 2005 nên kết hôn năm nào?

Những năm dưới đây sẽ đem lại nhiều may mắn và thuận lợi, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cho người tuổi Ất Dậu 2005:

 • Xem tuổi Ất Dậu kết hôn năm 2017 có hợp không?

Phân tích tuổi Ất Dậu kết hôn năm 2017
Thông tin Tuổi 2005 Năm 2017 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thủy Dương Hỏa Tương Khắc 0
Về Thiên Can Ất Đinh Tương Sinh 2
Về địa chi Dậu Dậu Tự Hình 0
Về cung Tốn Cấn Tuyệt Mạng 0
Về Thiên mệnh năm sinh Mộc Thổ Tương Khắc 0
Tổng Điểm 2 Điểm

⇒ Vậy tuổi Ất Dậu 2005 kết hôn năm 2017 không tốt, quý bạn không nên kết hôn năm này.

 • Xem tuổi Ất Dậu kết hôn năm 2018 có hợp không?

Phân tích tuổi Ất Dậu kết hôn năm 2018
Thông tin Tuổi 2005 Năm 2018 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thủy Dương Mộc Tương Sinh 2
Về Thiên Can Ất Mậu Bình Hòa 1
Về địa chi Dậu Tuất Lục Hại 0
Về cung Tốn Càn Họa Hại 0
Về Thiên mệnh năm sinh Mộc Kim Tương Khắc 0
Tổng Điểm 3 Điểm

⇒ Vậy tuổi Ất Dậu 2005 kết hôn năm 2018 không tốt, quý bạn không nên kết hôn năm này.

 • Xem tuổi Ất Dậu kết hôn năm 2019 có hợp không?

Phân tích tuổi Ất Dậu kết hôn năm 2019
Thông tin Tuổi 2005 Năm 2019 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thủy Dương Mộc Tương Sinh 2
Về Thiên Can Ất Kỷ Tương Phá 0
Về địa chi Dậu Hợi Bình Hòa 1
Về cung Tốn Đoài Lục Sát 0
Về Thiên mệnh năm sinh Mộc Kim Tương Khắc 0
Tổng Điểm 3 Điểm

⇒ Vậy tuổi Ất Dậu 2005 kết hôn năm 2019 không tốt, quý bạn không nên kết hôn năm này.

 • Xem tuổi Ất Dậu kết hôn năm 2020 có hợp không?

Phân tích tuổi Ất Dậu kết hôn năm 20
Thông tin Tuổi 2005 Năm 2020 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thủy Dương Thổ Tương Khắc 0
Về Thiên Can Ất Canh Tương Hợp 2
Về địa chi Dậu Lục Phá 0
Về cung Tốn Cấn Tuyệt Mạng 0
Về Thiên mệnh năm sinh Mộc Thổ Tương Khắc 0
Tổng Điểm 2 Điểm

⇒ Vậy tuổi Ất Dậu 2005 kết hôn năm 2020 không tốt, quý bạn không nên kết hôn năm này.

 • Xem tuổi Ất Dậu kết hôn năm 2021 có hợp không?

Phân tích tuổi Ất Dậu kết hôn năm 2021
Thông tin Tuổi 2005 Năm 2021 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thủy Dương Thổ Tương Khắc 0
Về Thiên Can Ất Tân Tương Xung 0
Về địa chi Dậu Sửu Tam Hợp 2
Về cung Tốn Ly Thiên Y 2
Về Thiên mệnh năm sinh Mộc Hỏa Tương Sinh 2
Tổng Điểm 6 Điểm

⇒ Vậy tuổi Ất Dậu 2005 kết hôn năm 2021 bình hòa, không tốt quá cũng không xấu quá.

 • Xem tuổi Ất Dậu kết hôn năm 2022 có hợp không?

Phân tích tuổi Ất Dậu kết hôn năm 2022
Thông tin Tuổi 2005 Năm 2022 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thủy Dương Kim Tương Sinh 2
Về Thiên Can Ất Nhâm Tương Sinh 2
Về địa chi Dậu Dần Tứ Tuyệt 0
Về cung Tốn Khảm Sinh Khí 2
Về Thiên mệnh năm sinh Mộc Thủy Tương Sinh 2
Tổng Điểm 8 Điểm

⇒ Vậy tuổi Ất Dậu 2005 kết hôn năm 2022 bình hòa, không tốt quá cũng không xấu quá.

Như vậy, qua phân tích chi tiết ở trên thì tuổi Ất Dậu kết hôn năm 2022 là tốt nhất, đem lại may mắn, tránh xa xui xẻo cho người sinh năm 2005, cuộc sống vợ chồng yên ấm, hạnh phúc. Mong rằng bài viết tuổi Ất Dậu nên kết hôn năm nào – chọn năm kết hôn cho người sinh năm 2005 đem đến nhiều thông tin cần thiết cho bạn.

Xem thêm:

 • Xem năm 2018 tuổi Quý Dậu có thể gặp những hạn nào và có cách gì để phòng tránh tại xem hạn tuổi
 • Tìm hiểu về thêm về tâm linh tại chuyên mục tâm linh việt 2018

Từ 2017 đến 2022 Tuổi Giáp Thân 2004 nên kết hôn năm nào?

 

Tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 thuộc mệnh Thủy. Vậy tuổi Giáp Thân nên kết hôn năm nào để gặp nhiều may mắn và hạnh phúc? Cùng xemngaytotxau.com.vn chọn tuổi kết hôn cho tuổi Giáp Thân 2004 qua bài viết dưới đây.

 1. Khi xem tuổi Giáp Thân kết hôn năm nào thì đẹp, cần lưu ý điều gì?

Khi chọn năm kết hôn cho tuổi Giáp Thân thì tuyệt đối cần tránh năm Kim Lâu. Người xưa đã có câu “1,3,6,8, Kim Lâu thì đừng”. Từ câu nói này chúng ta có thể luận ra được công thứ tính tuổi Kim Lâu chính là: lấy tuổi âm lịch cả người nữ chia cho 9, số dư thuộc 1, 3, 6, 8 thì tuổi đó phạm Kim Lâu.

 1. Tuổi Giáp Thân 2004 nên kết hôn năm nào?

Những năm dưới đây sẽ đem lại nhiều may mắn và thuận lợi, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cho người tuổi Giáp Thân 2004:

 • Xem tuổi Giáp Thân kết hôn năm 2017 có hợp không?

Phân tích tuổi Giáp Thân kết hôn năm 2017
Thông tin Tuổi 2004 Năm 2017 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thủy Dương Hỏa Tương Khắc 0
Về Thiên Can Giáp Đinh Tương Sinh 2
Về địa chi Thân Dậu Bình Hòa 1
Về cung Khôn Cấn Sinh Khí 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Thổ Bình Hòa 1
Tổng Điểm 6 Điểm

⇒ Vậy tuổi Giáp Thân 2004 kết hôn năm 2017 bình hòa, không tốt quá cũng không xấu quá.

 • Xem tuổi Giáp Thân kết hôn năm 2018 có hợp không?

Phân tích tuổi Giáp Thân kết hôn năm 2018
Thông tin Tuổi 2004 Năm 2018 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thủy Dương Mộc Tương Sinh 2
Về Thiên Can Giáp Mậu Tương Phá 0
Về địa chi Thân Tuất Tứ Đức Hợp 2
Về cung Khôn Càn Diên Niên 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Kim Tương Sinh 2
Tổng Điểm 8 Điểm

⇒ Vậy tuổi Giáp Thân 2004 kết hôn năm 2018 rất tốt, kết hôn năm này sẽ đem lại hạnh phúc và may mắn cho quý bạn.

 • Xem tuổi Giáp Thân kết hôn năm 2019 có hợp không?

Phân tích tuổi Giáp Thân kết hôn năm 2019
Thông tin Tuổi 2004 Năm 2019 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thủy Dương Mộc Tương Sinh 2
Về Thiên Can Giáp Kỷ Tương Hợp 2
Về địa chi Thân Hợi Lục Hình 0
Về cung Khôn Đoài Thiên Y 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Kim Tương Sinh 2
Tổng Điểm 8 Điểm

⇒ Vậy tuổi Giáp Thân 2004 kết hôn năm 2019 rất tốt, kết hôn năm này sẽ đem lại hạnh phúc và may mắn cho quý bạn.

 • Xem tuổi Giáp Thân kết hôn năm 2020 có hợp không?

Phân tích tuổi Giáp Thân kết hôn năm 2020
Thông tin Tuổi 2004 Năm 2020 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thủy Dương Thổ Tương Khắc 0
Về Thiên Can Giáp Canh Tương Xung 0
Về địa chi Thân Tam Hợp 2
Về cung Khôn Cấn Sinh Khí 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Thổ Bình Hòa 1
Tổng Điểm 5 Điểm

⇒ Vậy tuổi Giáp Thân 2004 kết hôn năm 2020 bình hòa, không tốt quá cũng không xấu quá.

 • Xem tuổi Giáp Thân kết hôn năm 2021 có hợp không?

Phân tích tuổi Giáp Thân kết hôn năm 2021
Thông tin Tuổi 2004 Năm 2021 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thủy Dương Thổ Tương Khắc 0
Về Thiên Can Giáp Tân Bình Hòa 1
Về địa chi Thân Sửu Bình Hòa 1
Về cung Khôn Ly Ngũ Quỷ 0
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Hỏa Tương Sinh 2
Tổng Điểm 4 Điểm

⇒ Vậy tuổi Giáp Thân 2004 kết hôn năm 2021 không tốt, quý bạn không nên kết hôn năm này.

 • Xem tuổi Giáp Thân kết hôn năm 2022 có hợp không?

Phân tích tuổi Giáp Thân kết hôn năm 2022
Thông tin Tuổi 2004 Năm 2022 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thủy Dương Kim Tương Sinh 2
Về Thiên Can Giáp Nhâm Tương Sinh 2
Về địa chi Thân Dần Lục Xung 0
Về cung Khôn Khảm Họa Hại 0
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Thủy Tương Khắc 0
Tổng Điểm 4 Điểm

⇒ Vậy tuổi Giáp Thân 2004 kết hôn năm 2022 không tốt, quý bạn không nên kết hôn năm này.

Như vậy, qua phân tích chi tiết ở trên thì tuổi Giáp Thân kết hôn năm là tốt nhất, đem lại may mắn, tránh xa xui xẻo cho người sinh năm 2004, cuộc sống vợ chồng yên ấm, hạnh phúc. Mong rằng bài viết tuổi Giáp Thân nên kết hôn năm nào – chọn năm kết hôn cho người sinh năm 2004 đem đến nhiều thông tin cần thiết cho bạn.

Xem thêm:

 • Xem năm 2018 tuổi Quý Dậu có thể gặp những hạn nào và có cách gì để phòng tránh tại xem hạn tuổi
 • Tìm hiểu về thêm về tâm linh tại chuyên mục tâm linh việt 2018

Từ 2017 đến 2022 Tuổi Quý Mùi 2003 nên kết hôn năm nào?

 

Tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 thuộc mệnh Mộc. Vậy tuổi Quý Mùi nên kết hôn năm nào để gặp nhiều may mắn và hạnh phúc? Cùng chọn tuổi kết hôn cho tuổi Quý Mùi 2003 qua bài viết dưới đây.

 1. Khi xem tuổi Quý Mùi kết hôn năm nào thì đẹp, cần lưu ý điều gì?

Khi chọn năm kết hôn cho tuổi Quý Mùi thì tuyệt đối cần tránh năm Kim Lâu. Người xưa đã có câu “1,3,6,8, Kim Lâu thì đừng”. Từ câu nói này chúng ta có thể luận ra được công thứ tính tuổi Kim Lâu chính là: lấy tuổi âm lịch cả người nữ chia cho 9, số dư thuộc 1, 3, 6, 8 thì tuổi đó phạm Kim Lâu.

 1. Tuổi Quý Mùi 2003 nên kết hôn năm nào?

Những năm dưới đây sẽ đem lại nhiều may mắn và thuận lợi, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cho người tuổi Quý Mùi 2003:

 • Xem tuổi Quý Mùi kết hôn năm 2017 có hợp không?

Phân tích tuổi Quý Mùi kết hôn năm 2017
Thông tin Tuổi 2003 Năm 2017 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Mộc Dương Hỏa Tương Sinh 2
Về Thiên Can Quý Đinh Tương Xung 0
Về địa chi Mùi Dậu Bình Hòa 1
Về cung Càn Cấn Thiên Y 2
Về Thiên mệnh năm sinh Kim Thổ Tương Sinh 2
Tổng Điểm 7 Điểm

⇒ Vậy tuổi Quý Mùi 2003 kết hôn năm 2017 bình hòa, không tốt quá cũng không xấu quá.

 • Xem tuổi Quý Mùi kết hôn năm 2018 có hợp không?

Phân tích tuổi Quý Mùi kết hôn năm 2018
Thông tin Tuổi 2003 Năm 2018 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Mộc Dương Mộc Bình Hòa 1
Về Thiên Can Quý Mậu Tương Phá 0
Về địa chi Mùi Tuất Lục Phá 0
Về cung Càn Càn Phục Vị 2
Về Thiên mệnh năm sinh Kim Kim Bình Hòa 1
Tổng Điểm 4 Điểm

⇒ Vậy tuổi Quý Mùi 2003 kết hôn năm 2018 không tốt, quý bạn không nên kết hôn năm này.

 • Xem tuổi Quý Mùi kết hôn năm 2019 có hợp không?

Phân tích tuổi Quý Mùi kết hôn năm 2019
Thông tin Tuổi 2003 Năm 2019 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Mộc Dương Mộc Bình Hòa 1
Về Thiên Can Quý Kỷ Bình Hòa 1
Về địa chi Mùi Hợi Tam Hợp 2
Về cung Càn Đoài Sinh Khí 2
Về Thiên mệnh năm sinh Kim Kim Bình Hòa 1
Tổng Điểm 7 Điểm

⇒ Vậy tuổi Quý Mùi 2003 kết hôn năm 2019 bình hòa, không tốt quá cũng không xấu quá.

 • Xem tuổi Quý Mùi kết hôn năm 2020 có hợp không?

Phân tích tuổi Quý Mùi kết hôn năm 2020
Thông tin Tuổi 2003 Năm 2020 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Mộc Dương Thổ Tương Khắc 0
Về Thiên Can Quý Canh Tương Sinh 2
Về địa chi Mùi Lục Hại 0
Về cung Càn Cấn Thiên Y 2
Về Thiên mệnh năm sinh Kim Thổ Tương Sinh 2
Tổng Điểm 6 Điểm

⇒ Vậy tuổi Quý Mùi 2003 kết hôn năm 2020 bình hòa, không tốt quá cũng không xấu quá.

 • Xem tuổi Quý Mùi kết hôn năm 2021 có hợp không?

Phân tích tuổi Quý Mùi kết hôn năm 2021
Thông tin Tuổi 2003 Năm 2021 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Mộc Dương Thổ Tương Khắc 0
Về Thiên Can Quý Tân Tương Sinh 2
Về địa chi Mùi Sửu Lục Xung 0
Về cung Càn Ly Tuyệt Mạng 0
Về Thiên mệnh năm sinh Kim Hỏa Tương Khắc 0
Tổng Điểm 2 Điểm

⇒ Vậy tuổi Quý Mùi 2003 kết hôn năm 2021 không tốt, quý bạn không nên kết hôn năm này.

 • Xem tuổi Quý Mùi kết hôn năm 2022 có hợp không?

Phân tích tuổi Quý Mùi kết hôn năm 2022
Thông tin Tuổi 2003 Năm 2022 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Mộc Dương Kim Tương Khắc 0
Về Thiên Can Quý Nhâm Bình Hòa 1
Về địa chi Mùi Dần Bình Hòa 1
Về cung Càn Khảm Lục Sát 0
Về Thiên mệnh năm sinh Kim Thủy Tương Sinh 2
Tổng Điểm 4 Điểm

⇒ Vậy tuổi Quý Mùi 2003 kết hôn năm 2022 không tốt, quý bạn không nên kết hôn năm này.

Như vậy, qua phân tích chi tiết ở trên thì tuổi Quý Mùi kết hôn năm là tốt nhất, đem lại may mắn, tránh xa xui xẻo cho người sinh năm 2003, cuộc sống vợ chồng yên ấm, hạnh phúc. Mong rằng bài viết tuổi Quý Mùi nên kết hôn năm nào – chọn năm kết hôn cho người sinh năm 2003 đem đến nhiều thông tin cần thiết cho bạn.

Xem thêm:

 • Xem năm 2018 tuổi Quý Dậu có thể gặp những hạn nào và có cách gì để phòng tránh tại xem hạn tuổi
 • Tìm hiểu về thêm về tâm linh tại chuyên mục tâm linh việt 2018

Từ 2017 đến 2022 Tuổi Nhâm Ngọ 2002 nên kết hôn năm nào?

 

Tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 thuộc mệnh Mộc. Vậy tuổi Nhâm Ngọ nên kết hôn năm nào để gặp nhiều may mắn và hạnh phúc? Cùng xem ngày tốt xấu chọn tuổi kết hôn cho tuổi Nhâm Ngọ 2002 qua bài viết dưới đây.

 1. Khi xem tuổi Nhâm Ngọ kết hôn năm nào thì đẹp, cần lưu ý điều gì?

Khi chọn năm kết hôn cho tuổi Nhâm Ngọ thì tuyệt đối cần tránh năm Kim Lâu. Người xưa đã có câu “1,3,6,8, Kim Lâu thì đừng”. Từ câu nói này chúng ta có thể luận ra được công thứ tính tuổi Kim Lâu chính là: lấy tuổi âm lịch cả người nữ chia cho 9, số dư thuộc 1, 3, 6, 8 thì tuổi đó phạm Kim Lâu.

 1. Tuổi Nhâm Ngọ 2002 nên kết hôn năm nào?

Những năm dưới đây sẽ đem lại nhiều may mắn và thuận lợi, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cho người tuổi Nhâm Ngọ 2002:

 • Xem tuổi Nhâm Ngọ kết hôn năm 2017 có hợp không?

Phân tích tuổi Nhâm Ngọ kết hôn năm 2017
Thông tin Tuổi 2002 Năm 2017 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Mộc Dương Hỏa Tương Sinh 2
Về Thiên Can Nhâm Đinh Tương Phá 0
Về địa chi Ngọ Dậu Lục Hình 0
Về cung Đoài Cấn Diên Niên 2
Về Thiên mệnh năm sinh Kim Thổ Tương Sinh 2
Tổng Điểm 6 Điểm

⇒ Vậy tuổi Nhâm Ngọ 2002 kết hôn năm 2017 bình hòa, không tốt quá cũng không xấu quá.

 • Xem tuổi Nhâm Ngọ kết hôn năm 2018 có hợp không?

Phân tích tuổi Nhâm Ngọ kết hôn năm 2018
Thông tin Tuổi 2002 Năm 2018 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Mộc Dương Mộc Bình Hòa 1
Về Thiên Can Nhâm Mậu Bình Hòa 1
Về địa chi Ngọ Tuất Tam Hợp 2
Về cung Đoài Càn Sinh Khí 2
Về Thiên mệnh năm sinh Kim Kim Bình Hòa 1
Tổng Điểm 7 Điểm

⇒ Vậy tuổi Nhâm Ngọ 2002 kết hôn năm 2018 bình hòa, không tốt quá cũng không xấu quá.

 • Xem tuổi Nhâm Ngọ kết hôn năm 2019 có hợp không?

Phân tích tuổi Nhâm Ngọ kết hôn năm 2019
Thông tin Tuổi 2002 Năm 2019 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Mộc Dương Mộc Bình Hòa 1
Về Thiên Can Nhâm Kỷ Bình Hòa 1
Về địa chi Ngọ Hợi Tứ Tuyệt 0
Về cung Đoài Đoài Phục Vị 2
Về Thiên mệnh năm sinh Kim Kim Bình Hòa 1
Tổng Điểm 5 Điểm

⇒ Vậy tuổi Nhâm Ngọ 2002 kết hôn năm 2019 bình hòa, không tốt quá cũng không xấu quá.

 • Xem tuổi Nhâm Ngọ kết hôn năm 2020 có hợp không?

Phân tích tuổi Nhâm Ngọ kết hôn năm 2020
Thông tin Tuổi 2002 Năm 2020 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Mộc Dương Thổ Tương Khắc 0
Về Thiên Can Nhâm Canh Tương Sinh 2
Về địa chi Ngọ Lục Xung 0
Về cung Đoài Cấn Diên Niên 2
Về Thiên mệnh năm sinh Kim Thổ Tương Sinh 2
Tổng Điểm 6 Điểm

⇒ Vậy tuổi Nhâm Ngọ 2002 kết hôn năm 2020 bình hòa, không tốt quá cũng không xấu quá.

 • Xem tuổi Nhâm Ngọ kết hôn năm 2021 có hợp không?

Phân tích tuổi Nhâm Ngọ kết hôn năm 2021
Thông tin Tuổi 2002 Năm 2021 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Mộc Dương Thổ Tương Khắc 0
Về Thiên Can Nhâm Tân Tương Sinh 2
Về địa chi Ngọ Sửu Lục Hại 0
Về cung Đoài Ly Ngũ Quỷ 0
Về Thiên mệnh năm sinh Kim Hỏa Tương Khắc 0
Tổng Điểm 2 Điểm

⇒ Vậy tuổi Nhâm Ngọ 2002 kết hôn năm 2021 không tốt, quý bạn không nên kết hôn năm này.

 • Xem tuổi Nhâm Ngọ kết hôn năm 2022 có hợp không?

Phân tích tuổi Nhâm Ngọ kết hôn năm 2022
Thông tin Tuổi 2002 Năm 2022 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Mộc Dương Kim Tương Khắc 0
Về Thiên Can Nhâm Nhâm Bình Hòa 1
Về địa chi Ngọ Dần Tam Hợp 2
Về cung Đoài Khảm Họa Hại 0
Về Thiên mệnh năm sinh Kim Thủy Tương Sinh 2
Tổng Điểm 5 Điểm
Kết luận Điểm trung bình, cố gắng vun đắp tình cảm nhé bạn !

⇒ Vậy tuổi Nhâm Ngọ 2002 kết hôn năm 2022 bình hòa, không tốt quá cũng không xấu quá.

Như vậy, qua phân tích chi tiết ở trên thì tuổi Nhâm Ngọ kết hôn năm là tốt nhất, đem lại may mắn, tránh xa xui xẻo cho người sinh năm 2002, cuộc sống vợ chồng yên ấm, hạnh phúc. Mong rằng bài viết tuổi Nhâm Ngọ nên kết hôn năm nào – chọn năm kết hôn cho người sinh năm 2002 đem đến nhiều thông tin cần thiết cho bạn.

Xem thêm:

 • Xem năm 2018 tuổi Quý Dậu có thể gặp những hạn nào và có cách gì để phòng tránh tại xem hạn tuổi năm 2018
 • Tìm hiểu về thêm về tâm linh tại chuyên mục tâm linh 2018

Từ 2017 đến 2022 Tuổi Tân Tỵ 2001 nên kết hôn năm nào?

 

Tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 thuộc mệnh Kim. Vậy tuổi Tân Tỵ nên kết hôn năm nào để gặp nhiều may mắn và hạnh phúc? Cùng xem ngày tốt xấu chọn tuổi kết hôn cho tuổi Tân Tỵ  qua bài viết dưới đây.

 1. Khi xem tuổi Tân Tỵ kết hôn năm nào thì đẹp, cần lưu ý điều gì?

Khi chọn năm kết hôn cho tuổi Tân Tỵ thì tuyệt đối cần tránh năm Kim Lâu. Người xưa đã có câu “1,3,6,8, Kim Lâu thì đừng”. Từ câu nói này chúng ta có thể luận ra được công thứ tính tuổi Kim Lâu chính là: lấy tuổi âm lịch cả người nữ chia cho 9, số dư thuộc 1, 3, 6, 8 thì tuổi đó phạm Kim Lâu.

 1. Tuổi Tân Tỵ 2001 nên kết hôn năm nào?

Những năm dưới đây sẽ đem lại nhiều may mắn và thuận lợi, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cho người tuổi Tân Tỵ 2001:

 • Xem tuổi Tân Tỵ kết hôn năm 2017 có hợp không?

Phân tích tuổi Tân Tỵ kết hôn năm 2017
Thông tin Tuổi 2001 Năm 2017 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Kim Dương Hỏa Tương Khắc 0
Về Thiên Can Tân Đinh Bình Hòa 1
Về địa chi Tỵ Dậu Tam Hợp 2
Về cung Cấn Cấn Phục Vị 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Thổ Bình Hòa 1
Tổng Điểm 6 Điểm

⇒ Vậy tuổi Tân Tỵ 2001 kết hôn năm 2017 bình hòa, không tốt quá cũng không xấu quá.

 • Xem tuổi Tân Tỵ kết hôn năm 2018 có hợp không?

Phân tích tuổi Tân Tỵ kết hôn năm 2018
Thông tin Tuổi 2001 Năm 2018 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Kim Dương Mộc Tương Khắc 0
Về Thiên Can Tân Mậu Tương Sinh 2
Về địa chi Tỵ Tuất Bình Hòa 1
Về cung Cấn Càn Thiên Y 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Kim Tương Sinh 2
Tổng Điểm 7 Điểm

⇒ Vậy tuổi Tân Tỵ 2001 kết hôn năm 2018 bình hòa, không tốt quá cũng không xấu quá.

 • Xem tuổi Tân Tỵ kết hôn năm 2019 có hợp không?

Phân tích tuổi Tân Tỵ kết hôn năm 2019
Thông tin Tuổi 2001 Năm 2019 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Kim Dương Mộc Tương Khắc 0
Về Thiên Can Tân Kỷ Tương Sinh 2
Về địa chi Tỵ Hợi Lục Xung 0
Về cung Cấn Đoài Diên Niên 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Kim Tương Sinh 2
Tổng Điểm 6 Điểm

⇒ Vậy tuổi Tân Tỵ 2001 kết hôn năm 2019 bình hòa, không tốt quá cũng không xấu quá.

 • Xem tuổi Tân Tỵ kết hôn năm 2020 có hợp không?

Phân tích tuổi Tân Tỵ kết hôn năm 2020
Thông tin Tuổi 2001 Năm 2020 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Kim Dương Thổ Tương Sinh 2
Về Thiên Can Tân Canh Bình Hòa 1
Về địa chi Tỵ Tứ Tuyệt 0
Về cung Cấn Cấn Phục Vị 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Thổ Bình Hòa 1
Tổng Điểm 6 Điểm

⇒ Vậy tuổi Tân Tỵ 2001 kết hôn năm 2020 bình hòa, không tốt quá cũng không xấu quá.

 • Xem tuổi Tân Tỵ kết hôn năm 2021 có hợp không?

Phân tích tuổi Tân Tỵ kết hôn năm 2021
Thông tin Tuổi 2001 Năm 2021 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Kim Dương Thổ Tương Sinh 2
Về Thiên Can Tân Tân Bình Hòa 1
Về địa chi Tỵ Sửu Tam Hợp 2
Về cung Cấn Ly Họa Hại 0
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Hỏa Tương Sinh 2
Tổng Điểm 7 Điểm

⇒ Vậy tuổi Tân Tỵ 2001 kết hôn năm 2021 bình hòa, không tốt quá cũng không xấu quá.

 • Xem tuổi Tân Tỵ kết hôn năm 2022 có hợp không?

Phân tích tuổi Tân Tỵ kết hôn năm 20
Thông tin Tuổi 2001 Năm 2022 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Kim Dương Kim Bình Hòa 1
Về Thiên Can Tân Nhâm Tương Sinh 2
Về địa chi Tỵ Dần Lục Hình 0
Về cung Cấn Khảm Ngũ Quỷ 0
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Thủy Tương Khắc 0
Tổng Điểm 3 Điểm

⇒ Vậy tuổi Tân Tỵ 2001 kết hôn năm 2022 không tốt, quý bạn không nên kết hôn năm này.

Như vậy, qua phân tích chi tiết ở trên thì tuổi Tân Tỵ kết hôn năm là tốt nhất, đem lại may mắn, tránh xa xui xẻo cho người sinh năm 2001, cuộc sống vợ chồng yên ấm, hạnh phúc. Mong rằng bài viết tuổi Tân Tỵ nên kết hôn năm nào – chọn năm kết hôn cho người sinh năm 2001 đem đến nhiều thông tin cần thiết cho bạn.

Xem thêm:

 • Xem năm 2018 tuổi Quý Dậu có thể gặp những hạn nào và có cách gì để phòng tránh tại xem tuổi năm 2018
 • Tìm hiểu về thêm về tâm linh tại chuyên mục tâm linh việt 2018

Từ 2017 đến 2022 Tuổi Canh Thìn 2000 nên kết hôn năm nào?

 

>>>>>>      xem tử vi 2018 theo ngày tháng năm sinh – Tra vận hạn trong năm 2018 chi tiết nhất      <<<<<<<

 

Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 thuộc mệnh Kim. Vậy tuổi Canh Thìn nên kết hôn năm nào để gặp nhiều may mắn và hạnh phúc? Cùng xemngaytotxau.com.vn chọn tuổi kết hôn cho tuổi Canh Thìn 2000 qua bài viết dưới đây.

 1. Khi xem tuổi Canh Thìn kết hôn năm nào thì đẹp, cần lưu ý điều gì?

Khi chọn năm kết hôn cho tuổi Canh Thìn thì tuyệt đối cần tránh năm Kim Lâu. Người xưa đã có câu “1,3,6,8, Kim Lâu thì đừng”. Từ câu nói này chúng ta có thể luận ra được công thứ tính tuổi Kim Lâu chính là: lấy tuổi âm lịch cả người nữ chia cho 9, số dư thuộc 1, 3, 6, 8 thì tuổi đó phạm Kim Lâu.

 1. Tuổi Canh Thìn 2000 nên kết hôn năm nào?

Những năm dưới đây sẽ đem lại nhiều may mắn và thuận lợi, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cho người tuổi Canh Thìn 2000:

 • Xem tuổi Canh Thìn kết hôn năm 2017 có hợp không?

Phân tích tuổi Canh Thìn kết hôn năm 2017
Thông tin Tuổi 2000 năm 2017 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Kim Dương Hỏa Tương Khắc 0
Về Thiên Can Canh Đinh Bình Hòa 1
Về địa chi Thìn Dậu Lục Hợp 2
Về cung Ly Cấn Họa Hại 0
Về Thiên mệnh năm sinh Hỏa Thổ Tương Sinh 2
Tổng Điểm 5 Điểm

⇒ Vậy tuổi Canh Thìn 2000 kết hôn năm 2017 bình hòa, không tốt quá cũng không xấu quá.

 • Xem tuổi Canh Thìn kết hôn năm 2018 có hợp không?

Phân tích tuổi Canh Thìn kết hôn năm 2018
Thông tin Tuổi 2000 năm 2018 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Kim Dương Mộc Tương Khắc 0
Về Thiên Can Canh Mậu Tương Sinh 2
Về địa chi Thìn Tuất Lục Xung 0
Về cung Ly Càn Tuyệt Mạng 0
Về Thiên mệnh năm sinh Hỏa Kim Tương Khắc 0
Tổng Điểm 2 Điểm

⇒ Vậy tuổi Canh Thìn 2000 kết hôn năm 2018 không tốt, quý bạn không nên kết hôn năm này.

 • Xem tuổi Canh Thìn kết hôn năm 2019 có hợp không?

Phân tích tuổi Canh Thìn kết hôn năm 2019
Thông tin Tuổi 2000 năm 2019 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Kim Dương Mộc Tương Khắc 0
Về Thiên Can Canh Kỷ Tương Sinh 2
Về địa chi Thìn Hợi Bình Hòa 1
Về cung Ly Đoài Ngũ Quỷ 0
Về Thiên mệnh năm sinh Hỏa Kim Tương Khắc 0
Tổng Điểm 3 Điểm

⇒ Vậy tuổi Canh Thìn 2000 kết hôn năm 2019 không tốt, quý bạn không nên kết hôn năm này.

 • Xem tuổi Canh Thìn kết hôn năm 2020 có hợp không?

Phân tích tuổi Canh Thìn kết hôn năm 2020
Thông tin Tuổi 2000 năm 2020 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Kim Dương Thổ Tương Sinh 2
Về Thiên Can Canh Canh Bình Hòa 1
Về địa chi Thìn Tam Hợp 2
Về cung Ly Cấn Họa Hại 0
Về Thiên mệnh năm sinh Hỏa Thổ Tương Sinh 2
Tổng Điểm 7 Điểm

⇒ Vậy tuổi Canh Thìn 2000 kết hôn năm 2020 bình hòa, không tốt quá cũng không xấu quá.

 • Xem tuổi Canh Thìn kết hôn năm 2021 có hợp không?

Phân tích tuổi Canh Thìn kết hôn năm 2021
Thông tin Tuổi 2000 năm 2021 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Kim Dương Thổ Tương Sinh 2
Về Thiên Can Canh Tân Bình Hòa 1
Về địa chi Thìn Sửu Lục Phá 0
Về cung Ly Ly Phục Vị 2
Về Thiên mệnh năm sinh Hỏa Hỏa Bình Hòa 1
Tổng Điểm 6 Điểm

⇒ Vậy tuổi Canh Thìn 2000 kết hôn năm 2021 bình hòa, không tốt quá cũng không xấu quá.

 • Xem tuổi Canh Thìn kết hôn năm 2022 có hợp không?

Phân tích tuổi Canh Thìn kết hôn năm 2022
Thông tin Tuổi 2000 năm 2022 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Kim Dương Kim Bình Hòa 1
Về Thiên Can Canh Nhâm Tương Sinh 2
Về địa chi Thìn Dần Tứ Đức Hợp 2
Về cung Ly Khảm Diên Niên 2
Về Thiên mệnh năm sinh Hỏa Thủy Tương Khắc 0
Tổng Điểm 7 Điểm

⇒ Vậy tuổi Canh Thìn 2000 kết hôn năm 2022 bình hòa, không tốt quá cũng không xấu quá.

Như vậy, qua phân tích chi tiết ở trên thì tuổi Canh Thìn kết hôn năm là tốt nhất, đem lại may mắn, tránh xa xui xẻo cho người sinh năm 2000, cuộc sống vợ chồng yên ấm, hạnh phúc. Mong rằng bài viết tuổi Canh Thìn nên kết hôn năm nào – chọn năm kết hôn cho người sinh năm 2000 đem đến nhiều thông tin cần thiết cho bạn.

Xem thêm:

 • Xem năm 2018 tuổi Quý Dậu có thể gặp những hạn nào và có cách gì để phòng tránh tại xem hạn tuổi
 • Tìm hiểu về thêm về tâm linh tại chuyên mục tâm linh 2018

Từ 2017 đến 2022 Tuổi Kỷ Mão 1999 nên kết hôn năm nào?

 

>>>>>>      xem tử vi 2018 theo ngày tháng năm sinh – Tra vận hạn trong năm 2018 chi tiết nhất      <<<<<<<

 

Tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 thuộc mệnh Thổ. Vậy tuổi Kỷ Mão nên kết hôn năm nào để gặp nhiều may mắn và hạnh phúc? Cùng xem ngày tốt xấu năm 2018 chọn tuổi kết hôn cho tuổi Kỷ Mão 1999 qua bài viết dưới đây.

 1. Khi xem tuổi Kỷ Mão kết hôn năm nào thì đẹp, cần lưu ý điều gì?

Khi chọn năm kết hôn cho tuổi Kỷ Mão thì tuyệt đối cần tránh năm Kim Lâu. Người xưa đã có câu “1,3,6,8, Kim Lâu thì đừng”. Từ câu nói này chúng ta có thể luận ra được công thứ tính tuổi Kim Lâu chính là: lấy tuổi âm lịch cả người nữ chia cho 9, số dư thuộc 1, 3, 6, 8 thì tuổi đó phạm Kim Lâu.

 1. Tuổi Kỷ Mão 1999 nên kết hôn năm nào?

Những năm dưới đây sẽ đem lại nhiều may mắn và thuận lợi, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cho người tuổi Kỷ Mão 1999:

 • Xem tuổi Kỷ Mão kết hôn năm 2017 có hợp không?

Phân tích tuổi Kỷ Mão kết hôn năm 2017
Thông tin Tuổi 1999 Năm 2017 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thổ Dương Hỏa Tương Sinh 2
Về Thiên Can Kỷ Đinh Tương Sinh 2
Về địa chi Mão Dậu Lục Xung 0
Về cung Khảm Cấn Ngũ Quỷ 0
Về Thiên mệnh năm sinh Thủy Thổ Tương Khắc 0
Tổng Điểm 4 Điểm

⇒ Vậy tuổi Kỷ Mão 1999 kết hôn năm 2017 không tốt, quý bạn không nên kết hôn năm này.

 • Xem tuổi Kỷ Mão kết hôn năm 2018 có hợp không?

Phân tích tuổi Kỷ Mão kết hôn năm 2018
Thông tin Tuổi 1999 Năm 2018 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thổ Dương Mộc Tương Khắc 0
Về Thiên Can Kỷ Mậu Bình Hòa 1
Về địa chi Mão Tuất Lục Hợp 2
Về cung Khảm Càn Lục Sát 0
Về Thiên mệnh năm sinh Thủy Kim Tương Sinh 2
Tổng Điểm 5 Điểm

⇒ Vậy tuổi Kỷ Mão 1999 kết hôn năm 2018 bình hòa, không tốt quá cũng không xấu quá.

 

Tra cứu các ngày cưới hỏi tốt trong năm 2018 hợp tuổi Kỷ Mão tại bảng tra cứu ngày cưới 2018. Mời chuyển tại đây:

Ngày cưới tháng 4/2018 Ngày cưới tháng 7/2018 Ngày cưới tháng 10/2018 Ngày cưới tháng 1/2019
Ngày cưới tháng 5/2018 Ngày cưới tháng 8/2018 Ngày cưới tháng 11/2018 Ngày cưới tháng 2/2019
Ngày cưới tháng 6/2018 Ngày cưới tháng 9/2018 Ngày cưới tháng 12/2018 Ngày cưới tháng 3/2019
 • Xem tuổi Kỷ Mão kết hôn năm 2019 có hợp không?

Phân tích tuổi Kỷ Mão kết hôn năm 2019
Thông tin Tuổi 1999 Năm 2019 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thổ Dương Mộc Tương Khắc 0
Về Thiên Can Kỷ Kỷ Bình Hòa 1
Về địa chi Mão Hợi Tam Hợp 2
Về cung Khảm Đoài Họa Hại 0
Về Thiên mệnh năm sinh Thủy Kim Tương Sinh 2
Tổng Điểm 5 Điểm

⇒ Vậy tuổi Kỷ Mão 1999 kết hôn năm 2019 bình hòa, không tốt quá cũng không xấu quá.

 • Xem tuổi Kỷ Mão kết hôn năm 2020 có hợp không?

Phân tích tuổi Kỷ Mão kết hôn năm 2020
Thông tin Tuổi 1999 Năm 2020 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thổ Dương Thổ Bình Hòa 1
Về Thiên Can Kỷ Canh Tương Sinh 2
Về địa chi Mão Lục Hình 0
Về cung Khảm Cấn Ngũ Quỷ 0
Về Thiên mệnh năm sinh Thủy Thổ Tương Khắc 0
Tổng Điểm 3 Điểm

⇒ Vậy tuổi Kỷ Mão 1999 kết hôn năm 2020 không tốt, quý bạn không nên kết hôn năm này.

 • Xem tuổi Kỷ Mão kết hôn năm 2021 có hợp không?

Phân tích tuổi Kỷ Mão kết hôn năm 2021
Thông tin Tuổi 1999 Năm 2021 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thổ Dương Thổ Bình Hòa 1
Về Thiên Can Kỷ Tân Tương Sinh 2
Về địa chi Mão Sửu Bình Hòa 1
Về cung Khảm Ly Diên Niên 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thủy Hỏa Tương Khắc 0
Tổng Điểm 6 Điểm

⇒ Vậy tuổi Kỷ Mão 1999 kết hôn năm 2021 bình hòa, không tốt quá cũng không xấu quá.

 • Xem tuổi Kỷ Mão kết hôn năm 2022 có hợp không?

Phân tích tuổi Kỷ Mão kết hôn năm 2022
Thông tin Tuổi 1999 Năm 2022 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thổ Dương Kim Tương Sinh 2
Về Thiên Can Kỷ Nhâm Bình Hòa 1
Về địa chi Mão Dần Bình Hòa 1
Về cung Khảm Khảm Phục Vị 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thủy Thủy Bình Hòa 1
Tổng Điểm 7 Điểm

⇒ Vậy tuổi Kỷ Mão 1999 kết hôn năm 2022 bình hòa, không tốt quá cũng không xấu quá.

Như vậy, qua phân tích chi tiết ở trên thì tuổi Kỷ Mão kết hôn năm là tốt nhất, đem lại may mắn, tránh xa xui xẻo cho người sinh năm 1999, cuộc sống vợ chồng yên ấm, hạnh phúc. Mong rằng bài viết tuổi Kỷ Mão nên kết hôn năm nào – chọn năm kết hôn cho người sinh năm 1999 đem đến nhiều thông tin cần thiết cho bạn.

Xem thêm:

 • Xem năm 2018 tuổi Quý Dậu có thể gặp những hạn nào và có cách gì để phòng tránh tại xem hạn tuổi năm 2018
 • Tìm hiểu về thêm về tâm linh tại chuyên mục tâm linh 2018

Incoming search terms:

 • kỷ mão 2019 lấy chồng được không
 • nu tuoi ky mao 1999 nen ket hon nam bao nhieu tuoi
 • tuoi ki meo lay chong nam 2019 tot khong
 • tuổi mão 99 nên cưới năm nào

Từ 2017 đến 2022 Tuổi Mậu Dần 1998 nên kết hôn năm nào?

 

>>>>>>      xem tử vi 2018 theo ngày tháng năm sinh – Tra vận hạn trong năm 2018 chi tiết nhất      <<<<<<<

 

Tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 thuộc mệnh Thổ. Vậy tuổi Mậu Dần nên kết hôn năm nào để gặp nhiều may mắn và hạnh phúc? Cùng xem ngày tốt xấu chọn tuổi kết hôn cho tuổi Mậu Dần 1998 qua bài viết dưới đây.

 1. Khi xem tuổi Mậu Dần kết hôn năm nào thì đẹp, cần lưu ý điều gì?

Khi chọn năm kết hôn cho tuổi Mậu Dần thì tuyệt đối cần tránh năm Kim Lâu. Người xưa đã có câu “1,3,6,8, Kim Lâu thì đừng”. Từ câu nói này chúng ta có thể luận ra được công thứ tính tuổi Kim Lâu chính là: lấy tuổi âm lịch cả người nữ chia cho 9, số dư thuộc 1, 3, 6, 8 thì tuổi đó phạm Kim Lâu.

 1. Tuổi Mậu Dần 1998 nên kết hôn năm nào?

Những năm dưới đây sẽ đem lại nhiều may mắn và thuận lợi, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cho người tuổi Mậu Dần 1998:

 • Xem tuổi Mậu Dần kết hôn năm 2017 có hợp không?

Phân tích tuổi Mậu Dần kết hôn năm 2017
Thông tin Tuổi 1998 năm 2017 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thổ Dương Hỏa Tương Sinh 2
Về Thiên Can Mậu Đinh Tương Sinh 2
Về địa chi Dần Dậu Tứ Tuyệt 0
Về cung Khôn Cấn Sinh Khí 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Thổ Bình Hòa 1
Tổng Điểm 7 Điểm

⇒ Vậy tuổi Mậu Dần 1998 kết hôn năm 2017 bình hòa, không tốt quá cũng không xấu quá.

 • Xem tuổi Mậu Dần kết hôn năm 2018 có hợp không?

Phân tích tuổi Mậu Dần kết hôn năm 20
Thông tin Tuổi 1998 năm 2018 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thổ Dương Mộc Tương Khắc 0
Về Thiên Can Mậu Mậu Bình Hòa 1
Về địa chi Dần Tuất Tam Hợp 2
Về cung Khôn Càn Diên Niên 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Kim Tương Sinh 2
Tổng Điểm 7 Điểm

⇒ Vậy tuổi Mậu Dần 1998 kết hôn năm 2018 bình hòa, không tốt quá cũng không xấu quá.

 

Tra cứu các ngày cưới hỏi tốt trong năm 2018 hợp tuổi Mậu Dần tại bảng tra cứu ngày cưới 2018. Mời chuyển tại đây:

Ngày cưới tháng 4/2018 Ngày cưới tháng 7/2018 Ngày cưới tháng 10/2018 Ngày cưới tháng 1/2019
Ngày cưới tháng 5/2018 Ngày cưới tháng 8/2018 Ngày cưới tháng 11/2018 Ngày cưới tháng 2/2019
Ngày cưới tháng 6/2018 Ngày cưới tháng 9/2018 Ngày cưới tháng 12/2018 Ngày cưới tháng 3/2019
 • Xem tuổi Mậu Dần kết hôn năm 2019 có hợp không?

Phân tích tuổi Mậu Dần kết hôn năm 20
Thông tin Tuổi 1998 năm 2019 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thổ Dương Mộc Tương Khắc 0
Về Thiên Can Mậu Kỷ Bình Hòa 1
Về địa chi Dần Hợi Lục Phá 0
Về cung Khôn Đoài Thiên Y 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Kim Tương Sinh 2
Tổng Điểm 5 Điểm

⇒ Vậy tuổi Mậu Dần 1998 kết hôn năm 2019 bình hòa, không tốt quá cũng không xấu quá.

 • Xem tuổi Mậu Dần kết hôn năm 2020 có hợp không?

Phân tích tuổi Mậu Dần kết hôn năm 20
Thông tin Tuổi 1998 năm 2020 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thổ Dương Thổ Bình Hòa 1
Về Thiên Can Mậu Canh Tương Sinh 2
Về địa chi Dần Bình Hòa 1
Về cung Khôn Cấn Sinh Khí 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Thổ Bình Hòa 1
Tổng Điểm 7 Điểm

⇒ Vậy tuổi Mậu Dần 1998 kết hôn năm 2020 bình hòa, không tốt quá cũng không xấu quá.

 • Xem tuổi Mậu Dần kết hôn năm 2021 có hợp không?

Phân tích tuổi Mậu Dần kết hôn năm 2021
Thông tin Tuổi 1998 năm 2021 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thổ Dương Thổ Bình Hòa 1
Về Thiên Can Mậu Tân Tương Sinh 2
Về địa chi Dần Sửu Bình Hòa 1
Về cung Khôn Ly Ngũ Quỷ 0
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Hỏa Tương Sinh 2
Tổng Điểm 6 Điểm

⇒ Vậy tuổi Mậu Dần 1998 kết hôn năm 2021 bình hòa, không tốt quá cũng không xấu quá.

 • Xem tuổi Mậu Dần kết hôn năm 2022 có hợp không?

Phân tích tuổi Mậu Dần kết hôn năm 2022
Thông tin Tuổi 1998 năm 2022 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thổ Dương Kim Tương Sinh 2
Về Thiên Can Mậu Nhâm Bình Hòa 1
Về địa chi Dần Dần Bình Hòa 1
Về cung Khôn Khảm Họa Hại 0
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Thủy Tương Khắc 0
Tổng Điểm 4 Điểm

⇒ Vậy tuổi Mậu Dần 1998 kết hôn năm 2022 không tốt, quý bạn không nên kết hôn năm này.

Như vậy, qua phân tích chi tiết ở trên thì tuổi Mậu Dần kết hôn năm là tốt nhất, đem lại may mắn, tránh xa xui xẻo cho người sinh năm 1998, cuộc sống vợ chồng yên ấm, hạnh phúc. Mong rằng bài viết tuổi Mậu Dần nên kết hôn năm nào – chọn năm kết hôn cho người sinh năm 1998 đem đến nhiều thông tin cần thiết cho bạn.

Xem thêm:

 • Xem năm 2018 tuổi Quý Dậu có thể gặp những hạn nào và có cách gì để phòng tránh tại xem tuổi năm 2018
 • Tìm hiểu về thêm về tâm linh tại chuyên mục tâm linh việt 2018

Incoming search terms:

 • mậu dần 1998 ket hon nam nao dep
 • Mau dan lay chong thang may thi tot
 • nữ mậu dần kết hôn năm nào
 • tuoi dan nu 1998 cuoi thang nao tot trong nam 2019
 • tuổi Mậu Dần của nữ nên cưới vào năm nào là tốt nhất
 • tuổi mậu dần cưới năm nay có đẹp không
 • tuổi mậu dần nên kết hôn năm nào

Từ 2017 đến 2022 Tuổi Đinh Sửu 1997 nên kết hôn năm nào?

 

Tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 thuộc mệnh Thủy. Vậy tuổi Đinh Sửu nên kết hôn năm nào để gặp nhiều may mắn và hạnh phúc? Cùng xem ngày tốt xấu chọn tuổi kết hôn cho tuổi Đinh Sửu 1997 qua bài viết dưới đây.

 1. Khi xem tuổi Đinh Sửu kết hôn năm nào thì đẹp, cần lưu ý điều gì?

Khi chọn năm kết hôn cho tuổi Đinh Sửu thì tuyệt đối cần tránh năm Kim Lâu. Người xưa đã có câu “1,3,6,8, Kim Lâu thì đừng”. Từ câu nói này chúng ta có thể luận ra được công thứ tính tuổi Kim Lâu chính là: lấy tuổi âm lịch cả người nữ chia cho 9, số dư thuộc 1, 3, 6, 8 thì tuổi đó phạm Kim Lâu.

 • Xem ngày cưới hợp tuổi đem lại may mắn và hạnh phúc cho tuổi trong năm 2018 chi tiết tại xem ngày cưới năm 2018
 1. Tuổi Đinh Sửu 1997 nên kết hôn năm nào?

Những năm dưới đây sẽ đem lại nhiều may mắn và thuận lợi, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cho người tuổi Đinh Sửu 1997:

 • Xem tuổi Đinh Sửu kết hôn năm 2017 có hợp không?

Phân tích tuổi Đinh Sửu kết hôn năm 2017
Thông tin Tuổi 1997 năm 2017 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thủy Dương Hỏa Tương Khắc 0
Về Thiên Can Đinh Đinh Bình Hòa 1
Về địa chi Sửu Dậu Tam Hợp 2
Về cung Chấn Cấn Lục Sát 0
Về Thiên mệnh năm sinh Mộc Thổ Tương Khắc 0
Tổng Điểm 3 Điểm

⇒ Vậy tuổi Đinh Sửu 1997 kết hôn năm 2017 không tốt, quý bạn không nên kết hôn năm này.

 • Xem tuổi Đinh Sửu kết hôn năm 2018 có hợp không?

Phân tích tuổi Đinh Sửu kết hôn năm 2018
Thông tin Tuổi 1997 năm 2018 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thủy Dương Mộc Tương Sinh 2
Về Thiên Can Đinh Mậu Tương Sinh 2
Về địa chi Sửu Tuất Lục Hình 0
Về cung Chấn Càn Ngũ Quỷ 0
Về Thiên mệnh năm sinh Mộc Kim Tương Khắc 0
Tổng Điểm 4 Điểm

⇒ Vậy tuổi Đinh Sửu 1997 kết hôn năm 2018 không tốt, quý bạn không nên kết hôn năm này.

Năm 2018 thì tuổi Đinh Sửu có thể chọn lựa một số ngày đẹp để cưới hỏi tại bảng tra cứu sau đây. Giúp cải mệnh, hãm được vận xấu nếu tuổi này kết hôn trong năm nay:

Ngày cưới tháng 4/2018 Ngày cưới tháng 7/2018 Ngày cưới tháng 10/2018 Ngày cưới tháng 1/2019
Ngày cưới tháng 5/2018 Ngày cưới tháng 8/2018 Ngày cưới tháng 11/2018 Ngày cưới tháng 2/2019
Ngày cưới tháng 6/2018 Ngày cưới tháng 9/2018 Ngày cưới tháng 12/2018 Ngày cưới tháng 3/2019
 • Xem tuổi Đinh Sửu kết hôn năm 2019 có hợp không?

Phân tích tuổi Đinh Sửu kết hôn năm 20
Thông tin Tuổi 1997 năm 2019 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thủy Dương Mộc Tương Sinh 2
Về Thiên Can Đinh Kỷ Tương Sinh 2
Về địa chi Sửu Hợi Tứ Đức Hợp 2
Về cung Chấn Đoài Tuyệt Mạng 0
Về Thiên mệnh năm sinh Mộc Kim Tương Khắc 0
Tổng Điểm 6 Điểm

⇒ Vậy tuổi Đinh Sửu 1997 kết hôn năm 2019 bình hòa, không tốt quá cũng không xấu quá.

 • Xem tuổi Đinh Sửu kết hôn năm 2020 có hợp không?

Phân tích tuổi Đinh Sửu kết hôn năm 2020
Thông tin Tuổi 1997 năm 2020 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thủy Dương Thổ Tương Khắc 0
Về Thiên Can Đinh Canh Bình Hòa 1
Về địa chi Sửu Lục Hợp 2
Về cung Chấn Cấn Lục Sát 0
Về Thiên mệnh năm sinh Mộc Thổ Tương Khắc 0
Tổng Điểm 3 Điểm

 

⇒ Vậy tuổi Đinh Sửu 1997 kết hôn năm 2020 không tốt, quý bạn không nên kết hôn năm này.

 • Xem tuổi Đinh Sửu kết hôn năm 2021 có hợp không?

Phân tích tuổi Đinh Sửu kết hôn năm 2021
Thông tin Tuổi 1997 năm 2021 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thủy Dương Thổ Tương Khắc 0
Về Thiên Can Đinh Tân Bình Hòa 1
Về địa chi Sửu Sửu Bình Hòa 1
Về cung Chấn Ly Sinh Khí 2
Về Thiên mệnh năm sinh Mộc Hỏa Tương Sinh 2
Tổng Điểm 6 Điểm

⇒ Vậy tuổi Đinh Sửu 1997 kết hôn năm 2021 bình hòa, không tốt quá cũng không xấu quá.

 • Xem tuổi Đinh Sửu kết hôn năm 2022 có hợp không?

Phân tích tuổi Đinh Sửu kết hôn năm 2022
Thông tin Tuổi 1997 năm 2022 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thủy Dương Kim Tương Sinh 2
Về Thiên Can Đinh Nhâm Tương Phá 0
Về địa chi Sửu Dần Bình Hòa 1
Về cung Chấn Khảm Thiên Y 2
Về Thiên mệnh năm sinh Mộc Thủy Tương Sinh 2
Tổng Điểm 7 Điểm

⇒ Vậy tuổi Đinh Sửu 1997 kết hôn năm 2022 bình hòa, không tốt quá cũng không xấu quá.

Như vậy, qua phân tích chi tiết ở trên thì tuổi Đinh Sửu kết hôn năm là tốt nhất, đem lại may mắn, tránh xa xui xẻo cho người sinh năm 1997, cuộc sống vợ chồng yên ấm, hạnh phúc. Mong rằng bài viết tuổi Đinh Sửu nên kết hôn năm nào – chọn năm kết hôn cho người sinh năm 1997 đem đến nhiều thông tin cần thiết cho bạn.

Xem thêm:

 • Xem năm 2018 tuổi Quý Dậu có thể gặp những hạn nào và có cách gì để phòng tránh tại xem tuổi năm 2018
 • Tìm hiểu về thêm về tâm linh tại chuyên mục tâm linh việt 2018

Incoming search terms:

 • nu 97 cuoi 2019 co phai kim lau o
 • tuổi đinh sửu kết hôn năm nào
 • nữ 1997 có nên cưới năm 2019
 • 1997 cưới năm nào
 • năm kết hôn nữ đinh sưu
 • nu 1997 ket hon nam nao
 • nu dinh suu nen lay chong nam nao la tot
 • tuoi dinh suu nen cuoi chong vao nam nao la tot
 • tuổi sửu 1997 nên lấy chồng năm bao nhiêu tuổi

Từ 2017 đến 2022 Tuổi Bính Tý 1996 nên kết hôn năm nào?

 

Tuổi Bính Tý sinh năm 1996 thuộc mệnh Thủy. Vậy tuổi Bính Tý nên kết hôn năm nào để gặp nhiều may mắn và hạnh phúc? Cùng xem ngày tốt xấu chọn tuổi kết hôn cho tuổi Bính Tý 1996 qua bài viết dưới đây.

 1. Khi xem tuổi Bính Tý kết hôn năm nào thì đẹp, cần lưu ý điều gì?

Khi chọn năm kết hôn cho tuổi Bính Tý thì tuyệt đối cần tránh năm Kim Lâu. Người xưa đã có câu “1,3,6,8, Kim Lâu thì đừng”. Từ câu nói này chúng ta có thể luận ra được công thứ tính tuổi Kim Lâu chính là: lấy tuổi âm lịch cả người nữ chia cho 9, số dư thuộc 1, 3, 6, 8 thì tuổi đó phạm Kim Lâu.

 • Xem ngày cưới hợp tuổi đem lại may mắn và hạnh phúc cho tuổi trong năm 2018 chi tiết tại xem ngày cưới năm 2018
 1. Tuổi Bính Tý 1996 nên kết hôn năm nào?

Những năm dưới đây sẽ đem lại nhiều may mắn và thuận lợi, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cho người tuổi Bính Tý 1996:

 • Xem tuổi Bính Tý kết hôn năm 2017 có hợp không?

Phân tích tuổi Bính Tý kết hôn năm 2017
Thông tin Tuổi 1996 năm 2017 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thủy Dương Hỏa Tương Khắc 0
Về Thiên Can Bính Đinh Bình Hòa 1
Về địa chi Dậu Lục Phá 0
Về cung Tốn Cấn Tuyệt Mạng 0
Về Thiên mệnh năm sinh Mộc Thổ Tương Khắc 0
Tổng Điểm 1 Điểm

⇒ Vậy tuổi Bính Tý 1996 kết hôn năm 2017 không tốt, quý bạn không nên kết hôn năm này.

 • Xem tuổi Bính Tý kết hôn năm 2018 có hợp không?

Phân tích tuổi Bính Tý kết hôn năm 2018
Thông tin Tuổi 1996 năm 2018 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thủy Dương Mộc Tương Sinh 2
Về Thiên Can Bính Mậu Tương Sinh 2
Về địa chi Tuất Bình Hòa 1
Về cung Tốn Càn Họa Hại 0
Về Thiên mệnh năm sinh Mộc Kim Tương Khắc 0
Tổng Điểm 5 Điểm

⇒ Vậy tuổi Bính Tý 1996 kết hôn năm 2018 bình hòa, không tốt quá cũng không xấu quá.

Tra cứu các ngày cưới hỏi tốt trong năm 2018 hợp tuổi Bính Tý tại bảng tra cứu ngày cưới 2018. Mời chuyển tại đây:

Ngày cưới tháng 4/2018 Ngày cưới tháng 7/2018 Ngày cưới tháng 10/2018 Ngày cưới tháng 1/2019
Ngày cưới tháng 5/2018 Ngày cưới tháng 8/2018 Ngày cưới tháng 11/2018 Ngày cưới tháng 2/2019
Ngày cưới tháng 6/2018 Ngày cưới tháng 9/2018 Ngày cưới tháng 12/2018 Ngày cưới tháng 3/2019
 • Xem tuổi Bính Tý kết hôn năm 2019 có hợp không?

Phân tích tuổi Bính Tý kết hôn năm 2019
Thông tin Tuổi 1996 năm 2019 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thủy Dương Mộc Tương Sinh 2
Về Thiên Can Bính Kỷ Tương Sinh 2
Về địa chi Hợi Lục Hình 0
Về cung Tốn Đoài Lục Sát 0
Về Thiên mệnh năm sinh Mộc Kim Tương Khắc 0
Tổng Điểm 4 Điểm

⇒ Vậy tuổi Bính Tý 1996 kết hôn năm 2019 không tốt, quý bạn không nên kết hôn năm này.

 • Xem tuổi Bính Tý kết hôn năm 2020 có hợp không?

Phân tích tuổi Bính Tý kết hôn năm 2020
Thông tin Tuổi 1996 năm 2020 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thủy Dương Thổ Tương Khắc 0
Về Thiên Can Bính Canh Bình Hòa 1
Về địa chi Bình Hòa 1
Về cung Tốn Cấn Tuyệt Mạng 0
Về Thiên mệnh năm sinh Mộc Thổ Tương Khắc 0
Tổng Điểm 2 Điểm

⇒ Vậy tuổi Bính Tý 1996 kết hôn năm 2020 không tốt, quý bạn không nên kết hôn năm này.

 • Xem tuổi Bính Tý kết hôn năm 2021 có hợp không?

Phân tích tuổi Bính Tý kết hôn năm 2021
Thông tin Tuổi 1996 năm 2021 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thủy Dương Thổ Tương Khắc 0
Về Thiên Can Bính Tân Tương Phá 0
Về địa chi Sửu Lục Hợp 2
Về cung Tốn Ly Thiên Y 2
Về Thiên mệnh năm sinh Mộc Hỏa Tương Sinh 2
Tổng Điểm 6 Điểm

⇒ Vậy tuổi Bính Tý 1996 kết hôn năm 2021 bình hòa, không tốt quá cũng không xấu quá.

 • Xem tuổi Bính Tý kết hôn năm 2022 có hợp không?

Phân tích tuổi Bính Tý kết hôn năm 2022
Thông tin Tuổi 1996 năm 2022 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thủy Dương Kim Tương Sinh 2
Về Thiên Can Bính Nhâm Tương Xung 0
Về địa chi Dần Bình Hòa 1
Về cung Tốn Khảm Sinh Khí 2
Về Thiên mệnh năm sinh Mộc Thủy Tương Sinh 2
Tổng Điểm 7 Điểm

⇒ Vậy tuổi Bính Tý 1996 kết hôn năm 2022 bình hòa, không tốt quá cũng không xấu quá.

Như vậy, qua phân tích chi tiết ở trên thì tuổi Bính Tý kết hôn năm là tốt nhất, đem lại may mắn, tránh xa xui xẻo cho người sinh năm 1996, cuộc sống vợ chồng yên ấm, hạnh phúc. Mong rằng bài viết tuổi Bính Tý nên kết hôn năm nào – chọn năm kết hôn cho người sinh năm 1996 đem đến nhiều thông tin cần thiết cho bạn.

Xem thêm:

 • Xem năm 2018 tuổi Quý Dậu có thể gặp những hạn nào và có cách gì để phòng tránh tại xem tuổi năm 2018
 • Tìm hiểu về thêm về tâm linh tại chuyên mục tâm linh việt 2018

Incoming search terms:

 • 1996 có phạm kim lâu không
 • tuổi bính tý kết hôn năm nào
 • nữ bính tý kết hôn vào tháng nào đep
 • nư bính tý năm 2018 cưới chồng tháng nào hơp
 • nữ bính tý nên lấy chồng năm bao nhiêu tuổi
 • nữ sinh năm 1996 kết hôn năm 2018 có phạm kim lâu không
 • sinh năm 1996 năm nay lấy chồng thì có phải tuổi Kim Lâu không
 • tuổi bính tí nữ cưới năm nào
 • tuổi nam1996 nên kết hôn vào tuổi bao nhiêu là đẹp
 • nữ bính tý kết hôn vào năm nÒ tháng nào